Architektura apartamentow na wynajem
Rozklad i architektura mieszkan i aparatamentow na wynajem

WYKONANIE ZDJĘĆ PRZY UŻYCIU TEODOLITU

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Zdjęcie poligonowe. Dokładność zdjęcia wykonanego za pomocą teodolitu określa podziałka (skala), w której ma być wykonany plan (im większa jest skala, tym większa dokładność zdjęcia). Do wykonywania robót pomiarowych używa się: a) teodolitu, b) taśmy stalowej i szpilek, c) węgielnicy, d) łaty niwelacyjnej, e) taśmy parcianej, f) tyczek mierniczych. Wyniki pomiaru zapisuje się w odpowiednich dziennikach pomiarowych. Kolejność wykonywania czynności przy użyciu teodolitu jest następująca: 1. Sprawdzenie oraz rektyfikacja instrumentu i przyrządów pomiarowych. 2. Wybór i utrwalenie w terenie punktów wierzchołkowych (punktów załamania się osi trasy drogi). 3. Wykonanie pomiaru kątów wierzchołkowych i boków poligonu. Kąty mierzy się z każdego stanowiska wierzchołkowego z prawej strony w kierunku posuwania się naprzód. Dla sprawdzenia pomiaru poleca się również wykonywanie pomiaru azymutów. Pomiar kąta wykonuje się za pomocą teodolitu jeden raz, z odczytaniem obydwóch noniuszy. długość prostych mierzy się jeden raz taśmą stalową ze sprawdzeniem lub stosując pomiar podwójny. Przy spadkach terenu przekraczających kąt pochylenia 2°,. należy pomierzyć kąt pochylenia terenu i obliczyć zredukowaną długość prostej. Przy wykonaniu pomiarów kątów i długości boków jednocześnie prowadzi się pomiar szczegółów. 4. Wykonanie pomiarów sytuacyjnych przez zdjęcie szczegółów, z naniesieniem wyników pomiarów sytuacyjnych na szkic . Najczęściej stosowany jest sposób zdjęcia szczegółów sytuacyjnych z prostej (boku poligonu) z zastosowaniem metody rzędnych i odciętych, przy czym wielkości odciętych odczytuje się na taśmie stalowej, długości rzędnych – mierzymy taśmą parcianą (po uprzednim wytyczeniu rzędnych za pomocą węgielnicy). Przy znacznym zagęszczeniu szczegółów można wykonać zdjęcie sytuacyjne stosując po- miar przekrojów poprzecznych (np. określenie linii istniejącej zabudowy). 5. Opracowanie materiału polowego i wykonanie planu. Skalę planu. obiera się w zależności od jego przeznaczenia. Jako wynik pomiarów polowych (zdjęcia poligonowego) otrzymuje się: a) dziennik pomiaru kątów poligonu, b) dziennik długości boków poligonu, c) azymuty boków poligonu, d) szkicownik zawierający szczegółowe szkice sytuacji. [przypisy: mrówka baseny ogrodowe, tapety lecha poznań, dziennik kątów poziomych ]

Tags: , ,

Powiązane tematy z artykułem: dziennik kątów poziomych mrówka baseny ogrodowe tapety lecha poznań

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)