Architektura apartamentow na wynajem
Rozklad i architektura mieszkan i aparatamentow na wynajem

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Architekt – jak wybrać?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

1721302-Wlasciwie-skomponowana-stylistyka-i-wyposazenie-wnetrza-sprawiaja-ze-mieszkanie[1]Wybór odpowiedniego projektu domu ma ogromny wpływ na późniejszy komfort jego eksploatacji. Mądrą i przemyślaną koncepcję może stworzyć jednak wyłącznie najwyższej klasy architekt. Jak znaleźć kogoś takiego, wyłaniając go spośród tysięcy innych fachowców? Sprawdzony i umiarkowanie ryzykowny sposób to zatrudnienie specjalisty z polecenia. Jeśli dany architekt z powodzeniem zaprojektował domy naszych znajomych – bliższych i dalszych – możemy przypuszczać, że w przypadku nieruchomości należącej do nas również da z siebie wszystko. Warto kierować się również renomą, jaką cieszy się dany architekt – doświadczony i słynny specjalista oczekuje wysokiego honorarium, jednak swoją pracę wykonuje z pewnością zdecydowanie lepiej niż świeżo upieczony absolwent architektury, nawet jeśli ukończył studia z wyróżnieniem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Architekt – jak wybrać?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

dxgvd-640x372[1]Luksusowe apartamenty to niewątpliwie ekskluzywne dobro – na ich zakup może pozwolić sobie niewielu, zaledwie wąska grupa szczęśliwców zarabiających krocie. Ceny nieruchomości w największych polskich miastach są bardzo wysokie, szczególnie w zestawieniu z tymi, które obowiązują za naszą zachodnią granicą. Jeśli chodzi o nowoczesne i luksusowe apartamenty, stawki dodatkowo wzrastają. Wynajem lokalu we wrocławskim Sky Tower na weekend (3 dni) to koszt rzędu 1600 złotych od osoby – w zamian otrzymuje się możliwość zamieszkania na np. trzydziestym piętrze nowoczesnego budynku, z okien którego rozpościera się imponujący widok na miasto. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Architekt – jak wybrać?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dalekomierze są to przyrządy do określenia długości prostych bez pomiarów bezpośrednich w terenie i dzielą się na przyrządy: a) o stałym kącie, b) o kącie zmiennym (paralaktyczne – o stałej bazie). Dalekomierz o stałym kącie jest to luneta optyczna (teodolitu), mająca siatkę o dwóch albo trzech liniach poziomych. Odległość prostej określa się przez ustawienie dalekomierza na jednym jej końcu, a łaty z podziałem na drugim. Do zdjęć szczegółów sytuacyjnych, zwłaszcza w miejscach o dużym ruchu i trudno dostępnych, używa się specjalnych dalekomierzy optycznych, pozwalających z dużą dokładnością określić odległość punktu od miejsca ustawienia instrumentu [dalekomierza). Instrumenty takie stosuje się do zdejmowania szczegółów sytuacyjnych metodą współrzędnych prostokątnych, przy jednoczesnym użyciu dwóch. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Architekt – jak wybrać?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Do przyrządów takich należą przede wszystkim. a) goniometr, b) busola. Instrumenty te dawniej były używane do pomiaru kątów poziomych przy wykonywaniu zdjęć małych obszarów terenu, do pomiarów orientacyjnych dla projektów podrzędnych dróg itp. Obecnie instrumenty te- go typu wychodzą z użycia jako samodzielne przyrządy pomiarowe i są stosowane w wielu przypadkach jako składowe części właściwych instrumentów mierniczych (np. busole) . Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Architekt – jak wybrać?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeżeli busola ma służyć do pomiaru kątów, powinna mieć odpowiedni układ przezierników, pozwalający na celowanie w odpowiednich kierunkach. Przy takim urządzeniu lunety kierunek telowej (przezierników lub lunety) powinien znajdować się w kierunku 180°-0° podziału koła busoli. Busola może służyć do pomiarów azymutów, tj. kątów, jakie tworzy prosta celowa z kierunkiem południka magnetycznego; kąt taki liczy się od południka magnetycznego do danego kierunku zgodnie z ruchem wskazówki zegara. Ponieważ podział koła busoli jest wykonany w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Architekt – jak wybrać?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Obwód koła limbusu jest podzielony na 3600 lub też (w instrumentach) na 400g. Nad limbusem znajduje się alidada, obracająca się centrycznie do limbusu względem osi głównej instrumentu. Aliada ma na obwodzie koła podziałki noniuszów umieszczone pod kątem 1800 względem siebie i jest zaopatrzona w dwie lupy umieszczone naprzeciw siebie, służące do odczytywania noniuszów. Na alidadzie umieszcza się libelę pudełkową lub też dwie libele rurkowe, umieszczone pod kątem prostym do siebie. Libele te służą do ustawiania limbusu w poziomie (tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Architekt – jak wybrać?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Starszy typ teodolitu to teodolit repetycyjny z kołem poziomym i pionowym oraz libelą niwelacyjną. Koło poziome jest podzielone na 3600 lub na 400g, taki sam podział ma również koło pionowe. Powiększenie lunety może być 16 -732-krotne. W zależności od typu instrumentu ciężar jego ze skrzynią wynosi 5,2 – 15,0 kG. Instrumenty starszego typu, wymagające ustawienia nad punktem za pomocą pionu ciężarkowego oraz wykonywania odczytów przez obserwację koła poziomego i pionowego za pomocą lup z noniuszami ustawionych nad kołem pod kątem 1800, są one uciążliwe w użyciu, zwłaszcza przy dokonywaniu zdjęć tachimetrycznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Architekt – jak wybrać?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Działanie noniusza oparte jest na następującej zasadzie. Wzdłuż podziałki zasadniczej H przesuwa się podziałka pomocnicza Hl, mająca równomierny podział. Kreska początkowa podziałki ruchomej O jest indeksem do odczytywania. Długość n działek podziałki noniusza (ruchomej) równa się n * N i odpowiada długości n -1 działek podziałki stałej, przy czym długość jednej działki podziału na limbusie równa się L. Wobec tego istnieje równanie: (n – 1) L = fiN. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Architekt – jak wybrać?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Osie instrumentu uniwersalnego – pionowa i pozioma – powinny być do siebie prostopadłe. W przeciwnym razie pomiar kątów poziomych i pionowych nie będzie dokładny. Oprócz wpływu błędnego położenia osi instrumentu (praktycznie zazwyczaj odchylenia nie większe niż 1), mamy jeszcze wiele innych błędów, które powodują niedokładność przeprowadzonych pomiarów. W wyniku wszystkie błędy w sumie powodują nieraz znaczne odchyłki. Rozróżniamy tu błędy powstające wskutek niewłaściwego położenia poszczególnych części instrumentu względem siebie, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Architekt – jak wybrać?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Osie libeli rurkowych alidady koła poziomego powinny być prostopadłe do osi obrotu instrumentu (osi alidady). Libele alidady koła poziomego sprawdza się w sposób następujący: obraca się alidadę w ten sposób, aby jedna libela znalazła się równolegle do dwóch śrub nastawniczych; osie obu libel ustawia się do poziomu przez podkręcanie śrub nastawniczych. Alidadę obraca się o 1800 i ewentualną odchyłkę środka bańki od punktu głównego libeli usuwa się dla każdej libeli, w połowie za pomocą jej śruby rektyfikacyjnej, a w połowie – odpowiednią śrubą nastawniczą. Libele alidadowe należy dokładnie sprawdzić i zrektyfikować, ponieważ wpływu niedokładnego prostopadłego ustawienia ich do osi obrotu instrumentu nie można usunąć metodą . Błąd, jaki powstaje wskutek nieprostopadłości tych osi, nazywa się błędem kolimacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries