Architektura apartamentow na wynajem
Rozklad i architektura mieszkan i aparatamentow na wynajem

Sprawdzanie i rektyfikacja instrumentu niwelacyjnego

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Warunek 1. Oś celowa powinna być równoległa do libeli niwelacyjnej. Jest to warunek zasadniczy dla dobrego instrumentu niwelacyjnego. Przy niektórych jednak typach instrumentów nie można tego sprawdzić, wobec czego przeważnie sprawdza. się warunek następujący: oś celowa c powinna być równoległa do płaszczyzny głównej P libeli niwelacyjnej. Warunek ten sprawdza się wyznaczając różnicę wysokości h między punktami A i B położonymi w odległości około 80 – 100 m, przy czym pomiar wykonujemy dwa razy. Pierwszy raz ustawia się instrument niwelacyjny na stanowisku dokładnie w środku odległości pomiędzy punktami A i B, drugi raz ustawia się go na innym stanowisku bliżej punktu B (w odległości około 5 m od tego punktu). W obydwóch przypadkach instrument jest ustawiony pionowo nad punktem, a oś libeli niwelacyjnej jest pozioma. Zakładamy przy takim postępowaniu, że przy wykonywaniu odczytu L4, wobec małej odległości od instrumentu, nie popełniono błędu. Następnie ustawia się od- czyt osi celowej na L3 za pomocą śruby elewacyjnej lunety i doprowadza do poziomu oś libeli niwelacyjnej jej śrubą rektyfikacyjną. Po dokonanej w ten sposób rektyfikacji instrumentu należy go jeszcze raz sprawdzić przez ponowne wykonanie odczytów w sposób już opisany. Jeżeli błąd istnieje w dalszym ciągu, należy powtórzyć całe po- stępowanie. Warunek 2. Oś libelli niwelacyjnej powinna być prostopadła do osi instrumentu. Obraca się alidadę w ten sposób, aby libelę niwelacyjną ustawić równolegle do dwóch śrub nastawniczych, następnie doprowadza się oś libeli do poziomu. Obraca się alidadę o 1800 i sprawdza, czy oś libeli jest nadal pozioma: Jeśli pęcherzyk libeli zmienił pierwotne położenie, na- leży połowę ewentualnego błędu usunąć śrubami nastawniczymi natomiast drugą połowę śrubą elewacyjną libeli, ustawiając w ten sposób bańkę libeli na środku. Postępowanie takie należy powtórzyć kilkakrotnie dotąd, aż obracanie alidady przestanie powodować odchylenia libeli. Warunek 3. Osie libelek alidadowych lub płaszczyzna główna libelli pudełkowej Powinny być prostopadłe do osi instrumentu. Jeżeli instrument ma dwie libelki alidadowe (libele krzyżowe) to obracamy alidadę tak, aby libelki zajęły położenie jedna równolegle do linii utworzonej przez dwie śruby nastawnicze, a druga – położenie prostopadłe do pierwszej. Następnie doprowadza się osie libelek do poziomu śrubami nastawniczymi. Obracamy alidadę o 1800 i obserwujemy pęcherzyki libelek. Jeżeli wykażą one odchylenia od punktu środkowego, powtarzamy pokręcanie śrubami nastawniczymi. Gdyby takie ustawienie libelek i obracanie alidady powodowało odchyłki, usuwamy je w połowie śrubami nastawniczymi, a w połowie śrubami rektyfikacyjnymi odpowiednich libelek. Jeżeli instrument nie ma libelek krzyżowych, lecz libelę pudełkową, to obracamy alidadę tak, aby dwie śrubki rektyfikacyjne libeli pudełkowej znajdowały się równolegle do dwóch śrub nastawniczych instrumentu. Następnie przez pokręcanie odpowiednich śrub nastawniczych sprowadza się środek bańki libeli pudełkowej do punktu środkowego libeli (punktu głównego). Następnie obraca się alidadę o 1800 i obserwuje ustawienie się bańki libeli. Przy ewentualnych odchyleniach bańki połowę błędu usuwa się za pomocą odpowiedniej śruby nastawniczej, a drugą połowę – śrubą rektyfikacyjną libeli. Postępowanie to powtarza się kilkakrotnie – aż do uzyskania w każdym położeniu alidady bańki libeli w środku jej punktu głównego. Warunek 4. Nitka pozioma siatki powinna być prostopadła do osi instrumentu, a nitka pionowa siatki powinna być prostopadła do nitki poziomej. Oś instrumentu niwelacyjnego ustawia się pionowo i celuje do pewnego wyraźnego punktu, który w przybliżeniu znajduje się na wysokości instrumentu. Należy wycelować tak, aby obrany punkt znalazł się na nitce poziomej siatki po jej lewej stronie, po czym obraca się alidadę przy użyciu śrubki mikrometrycznej i obserwuje, czy obrany punkt przesuwając się w polu widzenia znajduje się stale na nitce poziomej. Jeżeli tak nie jest, należy odpowiednio obrócić pierścień siatki w okularze instrumentu. Następnie celuje się do linii pionowej, np. do sznurka zawieszonego pionu i sprawdza, czy nitka pionowa siatki jest zgodna z obraną linią pionową. W razie stwierdzenia odchyłki – nitki siatki nie są wzajemnie prostopadłe. Należy to usunąć przekazując instrument do specjalnego zakładu mechaniki optycznej. [podobne: ciężar właściwy betonu, castorama swarzędz, słuchmed lublin ]

Tags: , ,

Powiązane tematy z artykułem: castorama swarzędz ciężar właściwy betonu słuchmed lublin

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)