Architektura apartamentow na wynajem
Rozklad i architektura mieszkan i aparatamentow na wynajem

Posts Tagged ‘zgłoszenie zakończenia budowy’

PROSTE PRZYRZĄDY MIERNICZE DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ ORIENTACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Do przyrządów takich należą przede wszystkim. a) goniometr, b) busola. Instrumenty te dawniej były używane do pomiaru kątów poziomych przy wykonywaniu zdjęć małych obszarów terenu, do pomiarów orientacyjnych dla projektów podrzędnych dróg itp. Obecnie instrumenty te- go typu wychodzą z użycia jako samodzielne przyrządy pomiarowe i są stosowane w wielu przypadkach jako składowe części właściwych instrumentów mierniczych (np. busole) . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zgłoszenie zakończenia budowy’

PROSTE PRZYRZĄDY MIERNICZE DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ ORIENTACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Obwód koła limbusu jest podzielony na 3600 lub też (w instrumentach) na 400g. Nad limbusem znajduje się alidada, obracająca się centrycznie do limbusu względem osi głównej instrumentu. Aliada ma na obwodzie koła podziałki noniuszów umieszczone pod kątem 1800 względem siebie i jest zaopatrzona w dwie lupy umieszczone naprzeciw siebie, służące do odczytywania noniuszów. Na alidadzie umieszcza się libelę pudełkową lub też dwie libele rurkowe, umieszczone pod kątem prostym do siebie. Libele te służą do ustawiania limbusu w poziomie (tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zgłoszenie zakończenia budowy’

PROSTE PRZYRZĄDY MIERNICZE DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ ORIENTACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Starszy typ teodolitu to teodolit repetycyjny z kołem poziomym i pionowym oraz libelą niwelacyjną. Koło poziome jest podzielone na 3600 lub na 400g, taki sam podział ma również koło pionowe. Powiększenie lunety może być 16 -732-krotne. W zależności od typu instrumentu ciężar jego ze skrzynią wynosi 5,2 – 15,0 kG. Instrumenty starszego typu, wymagające ustawienia nad punktem za pomocą pionu ciężarkowego oraz wykonywania odczytów przez obserwację koła poziomego i pionowego za pomocą lup z noniuszami ustawionych nad kołem pod kątem 1800, są one uciążliwe w użyciu, zwłaszcza przy dokonywaniu zdjęć tachimetrycznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zgłoszenie zakończenia budowy’

PROSTE PRZYRZĄDY MIERNICZE DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ ORIENTACYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Działanie noniusza oparte jest na następującej zasadzie. Wzdłuż podziałki zasadniczej H przesuwa się podziałka pomocnicza Hl, mająca równomierny podział. Kreska początkowa podziałki ruchomej O jest indeksem do odczytywania. Długość n działek podziałki noniusza (ruchomej) równa się n * N i odpowiada długości n -1 działek podziałki stałej, przy czym długość jednej działki podziału na limbusie równa się L. Wobec tego istnieje równanie: (n – 1) L = fiN. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries