Architektura apartamentow na wynajem
Rozklad i architektura mieszkan i aparatamentow na wynajem

Posts Tagged ‘schody dywanowe zabiegowe’

OGÓLNE METODY ZDJĘĆ MIERNICZYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 19th, 2018

W celu wykonania pomiarów większych obszarów terenu, miast itp . zakłada się tzw. osnowę geodezyjną, która jest podstawą do wykonania zdjęć terenowych. Taką osnową służącą za podstawę zdjęć terenu całego kraju jest sieć triangulacji państwowej, składająca się z szeregu trójkątów, opartych na tzw. bazie pomiarowej i obliczonych w sposób- ścisły. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘schody dywanowe zabiegowe’

OGÓLNE METODY ZDJĘĆ MIERNICZYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 19th, 2018

Zdjęcie poligonowe. Dokładność zdjęcia wykonanego za pomocą teodolitu określa podziałka (skala), w której ma być wykonany plan (im większa jest skala, tym większa dokładność zdjęcia). Do wykonywania robót pomiarowych używa się: a) teodolitu, b) taśmy stalowej i szpilek, c) węgielnicy, d) łaty niwelacyjnej, e) taśmy parcianej, f) tyczek mierniczych. Wyniki pomiaru zapisuje się w odpowiednich dziennikach pomiarowych. Kolejność wykonywania czynności przy użyciu teodolitu jest następująca: 1. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘schody dywanowe zabiegowe’

OGÓLNE METODY ZDJĘĆ MIERNICZYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 19th, 2018

Poligony zakłada się: a) jako poligony otwarte między dwoma punktami trygonometrycznymi (przy pomiarach kraju i innych , zdjęciach opartych na sieciach triangulacyjnych),  b) jako wieloboki zamknięte, powracające do punktu początkowego. Kształt poligonów otwartych nie powinien zbyt odbiegać od kierunku prostego, tzn. kąty wierzchołkowe poligonu nie powinny zbyt odbiegać od 180°. Poligony według b) należy zakładać jako wieloboki foremne lub do nich zbliżone. Ciągi poligonowe wyrównuje się w celu sprawdzenia błędów popełnionych przy pomiarze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘schody dywanowe zabiegowe’

OGÓLNE METODY ZDJĘĆ MIERNICZYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 19th, 2018

Do sprzętu potrzebnego do zdjęcia tachimetrycznego należą: tachimetr i 2 łaty niwelacyjne. W polu widzenia lunety tachimetru jest umieszczony krzyż nitkowy, tj. siatka składająca się z 3 nitek poziomych, ułożonych w równych od- stępach, oraz jednej nitki pionowej. Nitki są stale osadzone na diafragmie okularów. powinny one być bardzo cienkie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries