Architektura apartamentow na wynajem
Rozklad i architektura mieszkan i aparatamentow na wynajem

Posts Tagged ‘dziennik pomiaru długości boków’

Handel detaliczny.

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

.żywienie zbiorowe i rzemiosło. Rodzaj i liczba sklepów poszczególnych branż, punktów żywienia zbiorowego i punktów rzemiosła zależna od wielkości zespołu, jego lokalizacji, liczby ludności, zaopatrzenia sąsiednich dzielnic i powinna być ustalona w zależności od rodzaju zespołu mieszkaniowego. Na terenie biosu mieszkaniowego lokalizuje się sklepy spożywcze i przemysłowe. Podstawową sieć sklepów detalicznych koniecznych do bezpośredniego zaopatrzenia mieszkańców bloków przyjmuje się w granicach 190+230 m2 na 1 000 mieszkańców. Z ogólnej powierzchni wszystkich sklepów około 35+42% powierzchni przypada na powierzchnie sklepów przemysłowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dziennik pomiaru długości boków’

Handel detaliczny.

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Placyki gospodarcze. Równomiernie na terenie bloków należy zakładać placyki gospodarcze przeznaczcne przede wszystkim na śmietniki i trzepaki. Placyki gospodarcze należy sytuować blisko wjazdu do bloku lub blisko uliczki wewnątrzblokowej. Minimalna odległość placyku gospodarczego od okien pomieszczeń mieszkalnych wynosi 10 m. Maksymalna odległość placyku gospodarczego od klatek schodowych – 60 m . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dziennik pomiaru długości boków’

Handel detaliczny.

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Dopuszcza się stosowanie nadziemnych garaży blokowych w przerwach między zabudową obrzeżną lub przystawionych do bezokiennych szczytów obrzeżnych budynków przy ulicach lokalnych lub uliczkach wewnątrzblokowych. W dużych miastach, na terenach intensywnie zabudowanych, można stosować blokowe garaże podziemne lub pół podziemne bez dołów rewizyjnych, pokryte trawnikiem i usytuowane nawet wewnątrz bloków z zastrzeżeniem, że wjazd i wyjazd z garażu będzie wydzielony i nie będzie przebiegał przez wnętrze bloku. Dopuszcza się umieszczenie małych garaży przede wszystkim na motocykle (do 10 stanowisk postojowych .dla samochodów) w piwnicach obrzeżnych budynków mieszkalnych lokatorzy nie będą pozbawieni piwnic. Dojazd do wbudowanego garażu powinien prowadzić z ulicy. Promień zasięgu garaży blokowych nie powinien przekraczać 6 minut pieszej drogi od najbardziej oddalonego budynku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dziennik pomiaru długości boków’

Handel detaliczny.

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

1. Uwagi ogólne Zabudowa domami jednorodzinnymi należy do strefy ekstensywnej, obejmującej strefę O -zagrodową i strefę L Strefa, zagrodowa ma charakter zabudowy rolniczej. Strefa I obejmuje zabudowę jednorodzinną domami parterowym, ewentualnie z poddaszem mieszkalnym oraz domy jednopiętrowe. Do strefy ekstensywnej zabudowy należy również strefa II, obejmująca zabudowę wielorodzinną o charakterystycznej wysokości zabudowy 2 kondygnacji. Zabudowa taka jest mało stosowana, gdyż budynki mieszkalne wielorodzinne, typu klatkowego są opłacalne dopiero od trzech kondygnacji wzwyż. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries